Contera

CONTERA d.o.o. za istraživanje, projektiranje, nadzor i konzalting u građevinarstvu

Tim s višegodišnjim iskustvom specijaliziran u geotehničkom istraživanju, projektiranju i nadzoru

O nama

O nama

Tvrtka Contera d.o.o. osnovana je 2021. godine.

Naš tim ovlaštenih inženjera ima preko 20 godina iskustva u geotehničkom inženjerstvu i sudjelovali smo na raznim geotehničkim projektima u Hrvatskoj i inozemstvu. Stoga smo posebno specijalizirani za usluge u geotehnici:

 • geotehnički istražni radovi i geotehnički izvještaji
 • geotehnički projekti
 • geotehnički nadzor
 • konzalting u geotehnici.

Geotehnika predstavlja specifičnu i vrlo važnu granu unutar građevinske struke s kojom započinje gotovo svaki projekt. Iskustvo je pokazalo da su priprema i participativni odnos planiranja projekta izuzetno važni te naš rad temeljimo na suradnji između geotehničara, naručitelja, projektanata i ostalih sudionika.

Osim navedenih, u mogućnosti smo ponuditi kompletnu uslugu i investitore pratiti i kroz sljedeće:

 • građevinske projekte i nadzor gradnje
 • sudsko vještačenje i procjena vrijednosti nekretnina
 • izrada snimaka postojećeg stanja i etažnih elaborata
 • pripreme ponuda, troškovnika i metodologije radova i prijevod na engleski jezik
 • vođenje projekata.

Posjedujemo ovlaštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara za izradu geomehaničkih elaborata za nepokretno kulturno dobro i idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra.

Usluge

Geotehnički istražni radovi
Geotehnički istražni radovi

planiranje, organizacija i provedba istraživanja za:

 • nove objekte koji se tek trebaju graditi
 • na postojećim i/ili starim objektima i
 • na spomenicima kulture
Geotehnički izvještaji
Geotehnički izvještaji

uredska obrada rezultata i prikupljenih podataka koji se objedinjuju u geotehničkom izvještaju

Geotehnički projekti
Geotehnički projekti
 • izrada varijanti rješenja
 • idejni projekti
 • glavni projekti
 • izvedbeni projekti
 • projekti izvedenog stanja

za

 • plitko i duboko temeljenje
 • zaštite građevnih jama
 • potporne zidove
 • zaštitu stijenskih pokosa
 • injektiranje stijene
 • stabilizaciju kosina
 • sanacije klizišta
 • nasipe
 • zamjenu materijala
 • ojačanje tla…
Geotehnički nadzor
Geotehnički nadzor
 • praćenje izvedbe istražnih radova na terenu
 • praćenje izvedbe geotehničkih konstrukcija
 • geotehnički nadzor tijekom gradnje svih ostalih građevina na kopnu i moru
Konzalting u geotehnici
Konzalting u geotehnici
 • tehničko savjetovanje investitora
 • stručni obilazak terena lokacije i/ili objekata i vizualni pregled njihovih karakteristika
 • izrada geotehničkih mišljenja s preporukama za daljnje korake
 • izrada programa geotehničkih istražnih radova i raspodjela istraživanja po faznosti vezano na faznost investicije i razinu projekta za koju se istraživanje provodi (idejni, glavni, izvedbeni projekt ili kontrolna istraživanja)
 • izrada programa kontrole kvalitete i/ili praćenja uspješnosti izvedenih radova i/ili sanacije
 • izrada procjena koštanja pojedinih istraživanja i geotehničkih konstrukcija
 • izrada projektnih zadataka i uvjeta za provedbu istih sukladno važećim pravilnicima i zakonima
Ponude, troškovnici i metodologije radova
Ponude, troškovnici i metodologije radova
 • priprema navedenih dokumenata te natječajne dokumentacije za geotehničke istražne radove, projekte i nadzor
 • prijevod na engleski jezik
Sudsko vještačenje
Sudsko vještačenje
Procjena vrijednosti nekretnina
Izrada snimaka postojećeg stanja
Izrada etažnih elaborata

Izrada ostalih građevinskih projekata
Izrada ostalih građevinskih projekata
 • građevine visokogradnje i niskogradnje
 • kanalizacije, vodovoda
 • sanacije postojećih građevina

Nadzor prilikom gradnje građevina

Vođenje projekata
Vođenje projekata

Kontakt

Ozren Sorić, dipl.ing.građ.

projektant
stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina
m: +385 91 3012 411
e: contera.cro(manki)gmail(tocka)com

Marina Čabraja, dipl.ing.građ.

projektant
voditelj projekata, PMP
m: +385 91 3012 427
e: contera.cro(manki)gmail(tocka)com

Sjedište

Jaz 9a
HR - 23273 Preko
Otok Ugljan, Hrvatska


Ured i adresa za dostavu pošte

Antuna Barca 11b
HR - 23000 Zadar
Hrvatska
Telefon: +385 91 3012 411


e-mail: contera.cro(manki)gmail(tocka)com


Info

IBAN: HR7024020061101063907
OIB: 16101996822

Uprava društva:
Ozren Sorić, direktor
Marina Čabraja, direktor

Contera

vaš pouzdani partner za geotehniku i više